Lääne Virumaa Meistrivõistlused 2002

Lääne - Virumaa Meistrivõistlused (kinnised) toimuvad 18.-19.06.2002 Rakveres, Rakbowl OÜ saalis ( Võidu 19, 6 rada, Brunswick ).

Lääne - Virumaa Meistrivõistlustel 2002 järgitakse käesolevat juhendit ja kehtivaid Eesti Bowlingu Liidu võistlusreegleid ja -määrusi.

Osalemisõigus ja registreerimine

Osalemisõigus on Lääne-Virumaa elanikel, kes tunnistavad Eesti Bowlingu Liidu võistlusreegleid ja -määrusi. Võistlusmaks 250.- krooni. Registreerumine toimub kuni 17.06.02 võistluste peakohtuniku Heli Ruuto juures : mail heli@rakbowl.ee või telefonidel 050 94739; 032 40 000. Võistlus toimub kahes võistlusklassis : mehed ja naised eraldi.

Õlitused

Õlitused enne kõiki eelvõistluse vahetusi, vaheringi ja round-robinit, õlituse pikkus 37 jalga.

Eelvõistlus ( 18.06 vajadusel ka 17.06 )

Voorud toimuvad kell 16.00 , 18.00 , 20.00 .
Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus pärast iga sarja. 4 harjutusruutu algusrajal.

Vahering ( 19.06 kell 18.00 )

Vahering toimub juhul, kui võistlusklassis registreerub vähemalt 25 mängijat. Vaheringi pääseb eelvõistluste 12 paremat mängijat. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa. Individuaalne, 4 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus pärast iga sarja. 4 harjutusruutu algusrajal.

Round-Robin Finaal ( 19.06 )

Round-Robin finaali pääseb vaheringi ( või juhul, kui vaheringi ei toimu, siis eelvõistluste)
8 paremat mees- ja 4 paremat naismängijat. Eelvõistlustel saavutatud punktid võetakse kaasa. Individuaalne, 8 sarja meestele ja 4 sarja naistele round-robin süsteemis koos koha- mängudega, euroopa mänguviis, boonustega ( võidu eest 30 punkti, viigi eest 15 punkti ). Radade vahetus vastavalt tabelile. 4 harjutusruutu algusrajal.

Autasustamine

Võistluste võitjaid autasustatakse medalitega, mõlema klassi kolme paremat autasustatakse auhinnarahadega.

Tasapunktiseisude lahendamine

Eelvoorus vastavalt EBL võistlusreeglitele punktile 17.1

a) Võrdsete punktide korral on võitja mängija, kes on saanud rohkem riste (STRIKE),
kaasaarvatud 10. ruudu lisavisked.
b) Kui ristide arv on sama, siis on võitja mängija, kellel on rohkem SPARE-sid, kaasa-
arvatud 10. ruudu lisavisked.
c) Kui SPARE -ide arv on sama, on võitja mängija, kelle parima ja halvima sarja vahe
on väiksem.
d) Kui ka parima ja halvima sarja vahe on sama, siis on võitja mängija, kellel on parim sari.
e) Kui kõik ellpooltoodud parameetrid on võrdsed, selgitab finaalipääseja loos.

Round-Robinis vastavalt EBL võistlusreeglite punktile 17.3

a) Samade punktide puhul on võitja see, kelle puhas punktisumma omavaheliste matshide
( round-robin) voorust (ilma boonusteta) on parem.
b) Kui puhas tulemus on sama, siis võitja on omavahelise mängu võitja.
c) Kui omavaheline matsh on jäänud viiki, siis on võitja see, kellel on rohkem võite
omavaheliste matshide ( round-robin ) voorust.
d) Kui ka võitude arv on sama, siis on võitja see, kellel on omavaheliste matshide
( round - robin ) vooru parima ja halvima sarja vahe väikseim.
e) Kui ka parima ja halvima sarja vahe on sama, määrab võitja parim sari omavaheliste
matshide ( round-robin ) voorust.