Tarvanpää Cup 2003

Tarvanpää Cup 2003 toimub 31 okt.-2 nov. 2003 Rakveres, Rakvere Bowlingukeskuses (Võidu 19, 6 rada, Brunswick).

Tarvanpää Cup´il 2003 järgitakse käesolevat juhendit ja kehtivaid Eesti Bowlingu Liidu võistlusmääruseid. EBL võistlusmäärused on avaldatud www.ebl.ee

Võistlus kuulub Eesti Reitingu Süsteemi, võistluse liik on individuaalne ja tüüp on rahvuslik. Võistlusriietus vastavalt EBL reeglitele, punkt 7.

Võistluse korraldaja: Rakbowl OÜ

Osalemisõigus ja registreerimine

Osalemisõigus on Eest Bowlinguliidu liikmetel ja teistel bowlingumängijatel, kes tunnistavad Eesti Bowlinguliidu Liidu võistlusmääruseid. Võistlusmaks 450 krooni, EBL liikmetel 400 krooni, juunioridel 250 krooni. Registreerumine toimub kuni 30.10.03 võistluste peakohtuniku Heli Ruuto juures : mail heli@rakbowl.ee või telefonil  050 94 739. Alates 31.10.03 saab võistlusele registreeruda viimase vooru alguseni vabade kohtade olemasolul.  Arvestus toimub meestele, naistele ning mees- ja naisjuunioridele. (juunioriks loetakse mängijaid vanuses kuni 17a. k.a.) Juunioride paremus selgitatakse eevõistluse tulemuste põhjal. Kui juunior soovib mängida täiskasvanute klassis, peab ta sellest teavitama peakohtunikku enne oma mängude alustamist.

Eelvõistlus (31.10 ja 1.11)
Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus pärast iga sarja. 4 harjutusruutu algusrajal. Viimane eelvõistluse voor algab 1.nov. kell 22:30.

Vahevoor (2.11)
Vahevooru pääsevad eelvõistluste 24 paremat meesmängijat. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa. Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus pärast iga sarja, 4 harjutusruutu algusrajal. Vahevoore on kaks. Esimeses vahevoorus, mis algab kell 10.00, mängivad mängijad, kes jäid eelvõistlusel kohtadele 13-24. Teises vahevoorus, mis algab kell 12.30, mängivad mängijad, kes jäid eelvõistlusel kohtadele 1-12.

Poolfinaal (2.11)
Poolfinaali pääsevad vahevooru 12 parima punktisummaga  meesmängijat ja eelvoorus 12 parimat punktisummat saanud naismängijat. Mehed võtavad kaasa vahevooru lõpuks saavutatud punktid, naised eelvoorus saavutatud punktid. Mängitakse 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal, radade vahetus peale igat sarja, 4 harjutusruutu algusrajal. Meeste poolfinaal algab kell 17.30, naiste poolfinaal kell 15.00.

Finaal (2.11)
Poolfinaalide 4 paremat naist ja meest pääsevad Stepladder finaali. Mängitakse euroopa mänguviisis, eelnevalt kogutud punkte kaasa ei võeta. Poolfinaalis neljanda punktisumma saavutanud võistleja mängib kolmanda punktisumma saanud võistlejaga ühe mängu. Paari võitja mängib poolfinaalis teise punktisumma saavutanud võistlejaga ühe mängu. Selle paari võitja mängib poolfinaalis parima tulemuse saavutanud võistlejaga 2 mängu, võitja on kahe mängu kokkuvõttes parema punktisumma kogunud võistleja. (Võrdse tulemuse korral visatakse ümber 9. ja 10. ruut võitja selgumiseni). Finaalid algavad kell 20.00.

Autasustamine
Võistluste võitjaid autasustatakse meenetega ja auhinnarahadega. Auhinnafond 25000 kr.

Mehed:         1. 6000   2. 4000   3. 2500   4.-6. 400
Naised:         1. 3600   2. 2500   3. 1500   4.-6. 400
Juuniorid T:   1. 600     2. 400     3. 250
Juuniorid P:   1. 600     2. 400     3. 250