Lääne Virumaa Meistrivõistlused 2004

Lääne - Virumaa Meistrivõistlused (kinnised) toimuvad 07.05-18.06.2004 Rakveres, Rakbowl OÜ saalis ( Võidu 19, 6 rada, Brunswick ).

Lääne - Virumaa Meistrivõistlustel 2004 järgitakse käesolevat juhendit ja Eesti Bowlingu Liidu võistlusmäärusi.

Peakohtunik: Kalle Roostik

Osalemisõigus ja eelvõistlus

Osalemisõigus on Lääne-Virumaa elanikel. Võistlus toimub kolmes arvestuses: mehed, naised ja juuniorid (17a. k.a.) Kui juunior soovib osaleda täiskasvanute arvestuses, peab ta sellest teavitama kohtunikku enne soorituse algust. Eelvõistlus toimub alates 07.05.2004 kuni 17.06.2004 iga päev. Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, kaks võistlejat rajal. Kõik 6 sarja mängitakse ühel, võistlejate poolt valitud ja saaliga kooskõlastatud rajal. Saavutatud tulemust on lubatud võistluse jooksul ümber mängida, registreerudes ja tasudes uuesti võistlusmaksu. Tulemuse kontrollib kohtunik, kelleks on hetkel saalis viibiv rajameister või baaritöötaja. Tulemus märgitakse märkelehele, mis allkirjastatakse võistleja ja kohtuniku poolt. Võistlusmaks täiskasvanutele 50 krooni, juunioridele 30 krooni. Raja eest tasumine toimub eraldi, vastavalt saali hinnakirjale. Mängijate paremus selgitatakse eelvõistlusel saavutatud parima ühe võistlussoorituse ajal visatud 6 sarja punktisumma alusel.

Vahevoor ( 18.06 kell 17.00 meestele, 19.30 naistele ja juunioridele )

Vahevooru pääseb eelvõistluste 12 paremat meest, 6 paremat naist ja 6 paremat juuniori. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa. Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus pärast iga sarja. 4 harjutusruutu algusrajal.

Step-Ladder ( 18.06 kell 22.00 )

Step-Ladder finaali pääseb vahevooru 4 paremat meest, 4 paremat naist ja 4 paremat juuniori. Mängud koosnevad ühest sarjast, mäng esikohale koosneb kahest sarjast. Euroopa mänguviis, kaks mängijat rajal. Mängu võitja on mängija, kes saavutab suurema punktisumma. Võrdse punktisumma korral mängitakse uuest 9. ja 10. ruut võitja selgumiseni.

Autasustamine

Võistluste võitjaid autasustatakse medalitega, kõigi klasside kolme paremat autasustatakse auhinnarahadega.